TeleTriageTeam

Opschaling

Samen met de docenten van de HU en de oogartsen van het UMC Utrecht ontwikkelden wij een werkwijze met getrapte supervisie en verantwoordelijkheid, die is op te schalen om met grote hoeveelheden medische dossiers om te kunnen gaan. Het is een combinatie van de juiste zorg op de juiste plek, zorg op afstand, inzet van technologie en een innovatie interprofessionele samenwerking.

De studenten bestuderen de medische gegevens, leggen telefonisch contact met de patiënt en inventariseren protocollair diens actuele gezondheidsstatus en zorgbehoeftes. Zij nemen op indicatie een online oogtest af en de docent begeleidt hen hierbij naar het uiteindelijke triagevoorstel. Dit wordt voorgelegd aan de medisch specialist, in casu de oogarts, die de uiteindelijke triage beslissing neemt. De uitkomst van de triage koppelen de studenten vervolgens zelf terug aan de patiënt en zij handelen de administratie af. De schriftelijke communicatie naar verwijzers en huisartsen was individueel maatwerk.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Utrecht