telespreekuur.nl

Ontwikkeling

Telespreekuur biedt patiënten de mogelijkheid op afstand een arts of andere zorgverlener face-to-face te consulteren, zonder daadwerkelijk fysiek te arts te bezoeken.
Artsen die zich aansluiten bij telespreekuur.nl zijn op de site van telespreekuur te vinden op specialisme (huisarts, dermatoloog, internist, kinderarts etc), op subspecialisatie, maar ook op woon/werkplaats, op rating of populariteit. Rating kan namelijk makkelijk meteen na het consult online plaatsvinden, door de patiënt na het consult een vragenlijst te laten invullen. Op de algemene website telespreekuur kan iedere arts die webcamconsulten aanbiedt via telespreekuur zich presenteren met foto en een kort CV, en eventueel aangeven welke subspecialisaties hij heeft.
Artsen kunnen op hun eigen website van hun praktijk een link toevoegen, die patiënten direct doorlinkt naar de pagina van de arts op telespreekuur, waar patiënten direct een afspraak kunnen maken, en de vragenlijst in kunnen vullen.
Nadat de patiënt de arts van zijn keuze op telespreekuur.nl gevonden heeft kan de patiënt een vragenlijst invullen met daarin oa persoonlijke gegevens, anamnese over de klachten, onderzoek en behandeling tot nu toe, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik, en gerichte vraag aan de arts. Na invullen van de anamneselijst kan de patiënt eventueel foto's of bestanden toevoegen.
Daarna kan hij direct in de agenda van de arts een afspraak boeken voor een webcamconsult. De patiënt krijgt daarop een email toegestuurd met de bevestiging van de afspraak, en een link die alleen geactiveerd kan worden op het tijdstip van de afspraak. Na activatie van deze link komt de patiënt in een virtuele wachtkamer waar hij wacht totdat de arts verbinding maakt.
De arts heeft in het systeem zijn eigen agenda , waarin hij zelf kan aangeven wanneer hij beschikbaar is voor webcamconsulten, en hoe lang de consulten duren (bijvoorbeeld 15 minuten). Indien een patiënt zich meldt in de wachtkamer kan de arts die ingelogd is in het systeem dat zien. Ook krijgt hij een pushbericht als iemand zich in de wachtkamer meldt. Hij kan het webcamconsult voorbereiden door de door de patiënt ingevulde vragenlijst van te voren te lezen. De arts kan door op 1 knop te duwen de patiënt binnenroepen i n de virtuele spreekkamer en het face-to-face consult kan beginnen.
Na afloop kan de arts zijn bevindingen toevoegen aan het anamneseformulier en met een druk op een knop een brief genereren die bijvoorbeeld aan de huisarts van de patiënt kan worden gestuurd, al dan niet online. Eventueel kunnen de bevindingen door de arts in zijn eigen dossier over de patiënt worden toegevoegd , indien het al een vaste patiënt van de arts is. Indien de arts een recept voor de patiënt wil voorschrijven kan deze online verstuurd worden naar een internetapotheker die de medicatie kan controleren en afleveren bij de patiënt.
Betaling van het consult kunnen direct bij boeken van de afspraak worden gedaan via Ideal of andere internetbetalingen. Indien het vaste bekende patiënten van de arts zijn zijn dan kan betaling plaatsvinden via de zorgverzekering. Voor patiënten met een bekende behandelrelatie heeft de NZA aangegeven dat webcamconsulten als gewone vervolgconsulten mogen worden geboekt. Ook huisartsen kunnen onder bepaalde voorwaarden webcamconsulten als reguliere consulten declareren bij de verzekeraar.
De webcamconsulten kunnen plaatsvinden via PC/Mac met webcam, maar ook met Ipad, Iphone, Android tablet of Android smartphone. Dat biedt maximale flexibiliteit voor zowel de arts als de patiënt.
Er is nog veel meer mogelijk met het systeem: Huisartsen zouden via het systeem ook specialisten face-to-face kunnen consulteren. Specialisten kunnen superspecialisten face-to-face consulteren.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland
dick van gerwen