Technologie Gehandicaptenzorg

Concept

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Vanuit afdeling Beweging binnen Siza (park 's Koonings Jaght) hebben we een vernieuwde technologie- en innovatieruimte. Eerdere onderzoeken hebben positieve effecten van
technologische materialen als de VR-bril, het Fietslabyrint, de Beweegtafel en de Tovertafel aangetoond. Deze effecten kunnen helpen bij gedragsregulatie en gedragsverandering, wat een grote bijdrage kan hebben bij het mentale welzijn van de cliënten. Een zeer belangrijk onderdeel binnen een gezonde leefstijl. Observaties hebben al uitgewezen dat technologie bij meerdere cliënten een beter middel voor gedragsregulatie blijkt dan medicatie of andere hulpmiddelen. (Vervolg)onderzoeken om dit te onderbouwen zijn gestart. Mede door samenwerkingen met externe partijen als DreamDiVr, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), emWave en andere locaties van Siza komen er steeds meer inzichten binnen technologie en innovatie, met name wat het concreet bijdraagt bij de cliënten. Wij faciliteren de onderzoeken en kunnen zelf verder met de resultaten. Binnen die casus zijn wij op zoek naar partners die onderzoek bij ons willen doen of op een andere manier met ons mee willen denken.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Virtual reality
Overige
Domotica
Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Gelderland
Joris Schemkes