TAEM.io

Opschaling

TAEM.io is een gamified app die je mensen, teams en cultuur begrijpt, waar ze ook werken! De app brengt talenten, skills en (team) cultuur in kaart. Monitort met Pulses o.a. engagement, well-being en psychological safety en geeft gerichte actiepunten . Met push berichten kunnen mensen worden geactiveerd. De online-tool voor een Healthy Workplace!

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Domotica
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Robotica
Virtual reality
Wearable
Overige
Regio Friesland
Geertje Dam