Somnox | The SleepRobot

Ontwikkeling

Somnox is een non-medicinale zachte (slaapverwekkende) robot companion gericht op volwassenen die leiden aan stress-gerelateerde insomnie.
Somnox' missie is om de nummer 1 oplossing te zijn voor slaapproblemen om de noodzaak van slaapmedicatie te niette te doen.

Zodra de gebruiker Somnox 'lepelt' in bed meet de robot je slaapactiviteit. Op basis van deze metingen kan de robot actieve zintuigelijke prikkelingen geven om de ultieme slaapcyclus te waarborgen.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Robotica
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland