Selfcare

Opschaling

Met Selfcare krijgen mensen meer grip over hun eigen gezondheid. De essentie is dat we mensen het vertrouwen willen geven meer zelf over hun eigen gezondheid te leren begrijpen en beheren. Met Selfcare wordt de persoon in staat gesteld zelf meer regie te laten nemen over de gezondheid van het eigen lichaam. Er wordt minder overgelaten alleen aan de arts of het toeval wat de eigen gezondheid aangaat, we willen mensen leren hun eigen gezondheid te 'lezen' door het beschikbaar stellen van een eenvoudig persoonlijk gezondheidsalfabet.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant