samenspelenonline

Opschaling

Om gezondheid en sociaal contact te bevorderen is het platform SamenSpelen.Online ontwikkeld met allerlei gratis en eenvoudig te spelen games. Alleen toegang tot internet en WhatsApp is nodig, zodat het laagdrempelig is voor ouderen. Door deze spel-letjes komen ouderen weer in contact met (klein)kinderen, waardoor eenzaamheid op een speelse wijze vermindert. Ook bevorderen de spel-
letjes beweging en gezonde voeding. De spelletjes zijn laagdrempelig door de voor kin-deren en ouderen aansprekende en herkenbare tekeningen. Het spelen op afstand voegt hier een nieuw element aan toe. Daarnaast worden deelnemers aangemoedigd om te klik-ken op links naar het voorlichtingsmateriaal van het Voedingscentrum over groente en fruit
bij ouderen en kinderen.

Digitalisering
Overige
Regio Zuid-Holland