Robot Maatje

Concept

/Robot Maatje wordt gebruikt om mensen met een cognitieve beperking of mensen die het lastig vinden om een planning vast te houden (zoals mensen met dementie, autisme of een verstandelijke beperking) een steuntje te geven bij het onthouden van dagelijkse handelingen, afspraken en het doen van activiteiten.

Robotica
Regio Gelderland
Help ons versnellen

Robot Maatje heeft een platform waarbij Maatje gekoppeld kan worden aan smart devices. Maatje wordt een spreekbuis welke data verwerkt en doorgeeft. We willen graag koppelingen maken met diverse smart devices in de zorg.