Qwiek.up

Opschaling

De Qwiek.up is een zorgondersteunend product, speciaal gemaakt voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Het kan cliënten op verschillende niveaus prikkels geven door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving. Het is een mobiel
product dat beelden projecteert op het plafond of op de muur, ondersteund met rustgevende muziek. Het product is erop gericht om cliënten enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt.

Personeel, vrijwilligers of familie kunnen de Qwiek.up inzetten als interventie tijdens diverse (zorg)momenten. De Qwiek.up kan op deze momenten worden ingezet ter afleiding, om de ervaring voor de cliënt positief te veranderen en het werk voor het personeel
efficiënter en plezieriger te maken. Daarnaast biedt de Qwiek.up de mogelijkheid tot het bevorderen van interactie, toepassen van reminiscentie en snoezelen in iedere ruimte.

Medisch technologische innovaties
Regio Limburg