Pyxicare

Opschaling

Pyxicare is de gebruiksvriendelijke app die het InterRAI instrument heeft ingebouwd. Het algoritme van InterRAI geeft een duidelijk totaalbeeld van de zorgvraag van de client met de daarbij behorende zorgzwaarte (in uren en ZZP) en aandachtspunten, tevens voorziet Pyxicare in een 100% kwaliteitskader.

Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Pyxicare is positief beoordeeld door het Kenniscentrum Digitale zorg van ZN, wij zijn op zoek naar zorgpartijen die samen met ons en met een zorgverzekeraar in een faciliterende rol een waardebepaling willen doen. Dit doen wij in co creatie met elkaar. Wij staan voor efficiënte zorgprocessen en personeelsinzet, passende zorg en meer werkplezier voor de professional!