Prolira-DeltaScan

Pilot

Delirium is acuut falen van de hersenen. Het leidt tot grotere kans op sterfte en dementie, langere ligduur in het ziekenhuis, veel persoonlijk leed en hoge zorgkosten. Met DeltaScan kan delirium eindelijk goed en vroegtijdig worden opgespoord. Verpleegkundigen kunnen de hersenactiviteit van al hun patiënten scannen op delirium kenmerken. Dit is veilig en effectief om delirium op te sporen.

Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Utrecht
Annemarie Willems