Project CHIP: patiënt=platform

Opschaling

In het zorgproces rond de patiënt is er slechts 1 continu aanwezige factor. En dat is de patiënt. Project CHIP is daarom volledig gebaseerd rondom de patiënt. In elke stap van zijn ziekte en behandeling krijgt hij informatie op maat van zijn zorgvelener op mat. Of het nu de huisarts, specialist, apotheker of fysiotherapeut is.
Voor de patiënt is meer begrip van en meer grip op ziekten, klachten en/of behandeling en medicatie van essentieel belang. Dit wordt bereikt door digitale, herhaalbare, medisch betrouwbare informatie op een consistente en eenduidige manier aan te bieden en naar de patiënt te brengen. Kennis is de basis voor keuze om samen te kunnen beslissen. Dit project heeft tevens het doel om versterking van transmurale samenwerking in regio Almere te realiseren en een gemeenschappelijke landelijke patiënten informatie database te verwezenlijken.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Flevoland