Positief bekeken!

Implementatie

Vanuit de positieve psychologie hebben wij, het projectteam bestaande uit 3 ervaringsdeskundigen, een training ontwikkeld. Dit in co-creatie met cliënten en een klankbordgroep van experts. In deze training gaan we samen met de deelnemers hun sterke kanten (her)ontdekken, ontwikkelen en benutten. Het doel van de training is empowerment van de doelgroep en het vergroten van welbevinden.
De training is in eerste instantie ontwikkeld door en voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar is geschikt voor een GGZ-brede doelgroep.
In december 2020 won de training de Planetree Project Award voor beste project op het gebied van mensgerichte zorg in een gezonde omgeving.

Zelfzorg
Regio Noord-Brabant