Pinktrainer

Concept

Pinktrainer is een E-health behandel- en researchplatform voor het ondersteunen van curatieve borstkankerzorg en het verlenen van revalidatietherapie d.m.v. het inzetten en monitoren van gepersonaliseerde beweeginterventies en voedingsrichtlijnen. De applicatie bestaat enerzijds uit een data-entry portal/dashboard voor zowel het oncologische medisch team als de behandelende oncologie gecertificeerde fysiotherapeut en een app voor patiënten. De app is voorzien van beeldbellen en kan alternatieve zorg mogelijk maken indien dit gewenst of noodzakelijk is. Anderzijds bestaat het uit een researchportal waar 100% kwalitatief waardevolle verzamelde data (medisch, paramedisch en patiëntfeedback) in onderlinge relatie kunnen worden geanalyseerd. De data uit het gehele behandeltraject/zorgketen, inclusief laboratoriumdata worden middels een in het platform opgenomen entrymethodiek verzameld.
Binnen het dashboard is er de mogelijkheid elke betrokken zorgprofessional rond de patient te verbinden. Zo is het dashboard toegankelijk voor het behandelend medisch team, de huisarts, de therapeut en de diëtist.

Door diverse tools in de app en het dashboard is volledige monitoring van patiënt en de uitvoering van de beweeginterventies (Evidence based) en voedingsrichtlijnen geoptimaliseerd. Tevens is het instrumentarium aanwezig om de voortgang en status van de curatieve behandeling, de impact hiervan op de patiënt, in samenhang met het advies vanuit de therapeut te bewaken. Het dashboard en de app zijn specifiek en tot in details gericht op alle aspecten van borstkankerzorg en de hierbij patiëntgerelateerde kenmerken en complicaties. Dit maakt het mogelijk om de brug te slaan van wetenschap naar praktijk.

Pinktrainer is het eerste programma dat gericht kan worden ingezet om trainingsprotcollen tijdens chemotherapie bedoeld voor het voorkomen of reduceren van bijwerkingen te ontwikkelen. Het medisch team heeft door verbeterde communicatie continu feedback van de effecten van de trainingen op de levenskwaliteit van de patiënt. Dit alles geeft veel informatie om de curatieve behandeling te optimaliseren.
Voor de moeilijke momenten van de patient, net wanneer een extra steuntje nodig is, beschikt de zorgverlener ook over de nodige motivatietools.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Overijssel