PIFmaker - informatie voor patiënten over klinische studies .

Opschaling

Patiënten willen graag duidelijke informatie over klinische studies. De PIFmaker helpt onderzoekers bij het schrijven van het Proefpersonen informatie formulier (PIF). Het resultaat is begrijpelijke, visuele, digitale, en bruikbare informatie voor proefpersonen die op een website, een telefoon, en papier te bekijken is.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Overige
Regio Zuid-Holland
Help ons versnellen

De PIFmaker functioneert op dit moment. Er kan mee gewerkt worden. We zoeken naar mensen die mee kunnen werken om de PIFmaker te verbeteren:
- Patiënten/proefpersonen die we kunnen interviewen om te achterhalen wat er precies verwacht en nodig is. [Wat heeft u precies nodig? Wat verwacht u? Wat ontbreekt er nu?]
- Onderzoekers die informatie over klinische studies schrijven (en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van de PIFmaker door specifieke praktische feedback te geven.). [Wat heeft u precies nodig? Wat verwacht u? Wat ontbreekt er nu?]
- Leden van METCs die aan kunnen geven wat de prettigste en effectiefste manier van werken is met de huidige digitale mogelijkheden.
- Programmeurs om onderdelen aan het bestaande werkende prototype toe te voegen. [Verschillende talen, woordenlijsten, illustraties, animaties, schrijfhulp door AI.] [Wat zijn de ultieme - maar betrouwbare - technische mogelijkheden?]
- Contacten met de CCMO om samen te werken aan de ontwikkeling van alle documenten die te maken hebben met klinische studies.