OtagoNext

Opschaling

Wereldwijd groeit het aantal 60plussers sneller dan welke andere groep ook (2006: 688 miljoen, 2050 bijna 2 miljard). Het oudste segment van deze bevolkingsgroep, de 80plussers, met een verhoogd risico om te vallen en daar gevolgen aan over te houden, is de snelst groeiende groep binnen de oudere populatie.

Het merendeel van de valincidenten (en het letsel daarvan) is te voorkomen. Sterker nog, als er in de nabije toekomst geen preventieve maatregelen worden getroffen zal het aantal letsels veroorzaakt door vallen naar schatting zijn verdubbeld in 2030. 1/3 van de 65 plussers valt één of meer keer per jaar en bij 80 plussers is dat 50% [Skelton & Todd, 2004]. In Nederland zijn in 2012 2.580 senioren van 65 jaar en ouder overleden aan de gevolgen van een valincident tegen 1.743 in 2003. In de periode 2007-2012 is het aantal dodelijke slachtoffers van een valincident in de leeftijd van 65 jaar en ouder significant gestegen met 37%.
De ernst van het probleem rond vallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal doden, ziekenhuisopnamen, Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken en de hoge directe medische kosten. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Privé-valongevallen omvatten 83% (97.400) van alle valongevallen bij ouderen waarvoor een SEH-bezoek nodig is (118.000). Elke dag overlijden 9 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke 5 minuten komt een oudere op de SEH-afdeling na een (privé-)valongeval.

De komende jaren vergrijst Nederland verder. Een prognose tot 2030, gebaseerd op leeftijd- en geslachtsspecifieke incidenties van 2015, laat zien dat het aantal doden met 64% zal stijgen tot 5.350, het aantal ziekenhuisopnamen (na SEH-bezoek) met 54% zal stijgen tot 59.300 en het aantal Spoedeisende Hulpbezoeken met 49% zal stijgen tot 145.000.

Dit is dus een groot probleem en enorme kostenpost. Valincidenten zijn het gevolg van een complexe wisselwerking van risicofactoren. Spierzwakte en verminderd evenwicht zijn belangrijke risicofactoren voor valincidenten.

Beweegprogramma’s gericht op het verbeteren van balans, spierkracht en mobiliteit zijn het effectiefst om het risico op valincidenten bij ouderen te verkleinen. Eén van de effectieve beweegprogramma’s die internationaal en ook in Nederland in toenemende mate wordt toegepast is het Otago thuisoefenprogramma. Om ouderen, hun betekenisvolle netwerk, lotgenoten en betrokken zorgprofessionals daarbij te ondersteunen hebben we de webapplicatie “OtagoNext” ontwikkeld. Met OtagoNext dragen we bij aan de therapietrouwheid van bewegingsprogramma's voor senioren met verhoogd valrisico.

Digitalisering
Hulpmiddel
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland