Omnia partnerportaal

Opschaling

Omnia partnerportaal speelt in op de groeiende vraag naar geïntegreerde zorg. Het biedt zorgmedewerkers, uit verschillende organisaties die gezamenlijk zorg verlenen aan een cliënt, toegang tot één centraal portaal waarin alle cliëntgegevens samenkomen. Dit leidt tot efficiëntere samenwerking, minder administratieve last én financiële besparingen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Brabant
Help ons versnellen

Uit diverse gesprekken vernemen wij dat de uitwisseling van (cliënt)informatie een complex vraagstuk is dat voor veel zorgorganisaties geldt. De werking van Omnia partnerportaal is zo eenvoudig dat we alle hulp aangrijpen om het de juiste attentiewaarde te geven zodat we de ICT-last in de zorg een beetje kunnen verlagen. Tevens zijn we op zoek naar samenwerking in andere sectoren waarvoor Omnia partnerportaal mogelijk een oplossing biedt.