Mobiel skills lab Zorg ICT

Ontwikkeling

De AWZW heeft als missie de vraag gestuurde benadering te ondersteunen.. Het gaat ervan uit dat zorgorganisaties proberen om hun cliënten te ondersteunen in het naar eigen wensen en waarden te laten functioneren. Hierin is een Crebo gecertificeerde opleiding ontwikkeld voor een generalist op MBO 3 niveau. In de opleiding is een module omgaan met Zorg ICT opgenomen. In aanvulling op deze module is het zinvol om professionals te laten kennis maken, oefenen met Zorg ICT, waarna zij een belangrijke adviesrol richting klanten en mantelzorgers kunnen vervullen.

Domotica
Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Flevoland
Karin Pals