Mijn cystinose verhaal

Opschaling

Jonge patiënten met cystinose hebben moeite met begrijpen wat hun ziekte is. Antwoord geven op vragen van bijvoorbeeld klasgenoten is moeilijk.
Met jonge patiënten, ouders en zorgverleners is een toolkit gemaakt. Chiesi Pharmaceuticals BV financiert een pop, een spreekbeurttoolkit en presentatiecoaching. Jonge patiënt krijgen hiermee zelfvertrouwen

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Vlaanderen
Help ons versnellen

Hoe krijgen we deze toolkit breder onder de aandacht? Deze toolkit is speciaal voor kinderen met deze zeldzame aandoening. Welke groepen kinderen zijn nog meer gebaat bij een dergelijke toolkit?