MIA Suite

Opschaling

De MIA Suit helpt huisartsenpraktijken bij het organiseren van de patiëntenstroom middels een werkdrukverlagend en spreekuurondersteunend platform. Deze spreekuurondersteuner is ontwikkeld door artsen en haakt in op het assistenten tekort en de overbelaste huisarts.

Digitalisering
Hulpmiddel
Domotica
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht