Medisch afval als grondstof

Opschaling

Voor het eerst in de wereld wordt op grote schaal blauw Polypropyleen inpakpapier, waar in Nederland jaarlijks 1.3 miljoen kg van wordt weggegooid, opgehaald en gerecycled naar nieuwe medische producten zonder dat er chemische additieven hoeven te worden toegevoegd. Dit model, ontwikkelt door Tim Horeman en Bart van Straten, maakt Ziekenhuizen leverancier van hun eigen grondstof en dit unieke Nederlandse model is een voorbeeld voor andere landen. De visie en resultaten zijn gepubliceerd in het hoog wetenschappelijke tijdschrift 'Journal of Cleaner Production' (https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129121).

Vanuit Van Straten Medical is in samenwerking met de TU Delft het GreenCycl Fieldlab opgericht. In dit Fieldlab is 's-werelds eerste recycling proces gebouwd voor ziekenhuisafval. Duizenden kilo’s afval, zoals inpakpapier en PET verpakkingen, wordt omgesmolten, gegranuleerd en via een spuitgietproces verwerkt tot nieuwe medische producten. Inmiddels wordt voor 8 ziekenhuizen waaronder het St. Antoniusziekenhuis uit Utrecht, medisch afval uit operatiekamers gerecycled. Het is gelukt om onder andere instrument handvaten, instrumentopeners en ID labels te ontwikkelen en is er wetenschappelijk aangetoond hoe combinaties van afvalstromen gekoppeld kunnen worden aan specifieke product specificaties.

De pilot met huidige ziekenhuizen in 2022 opschalen naar 70% van de Nederlandse ziekenhuizen. Onze toekomstvisie is om de zorg naast de ziekenhuis OK ook in praktijken te verduurzamen. Ziekenhuizen verder ondersteunen met de transformatie van weggooibare medische hulpmiddelen naar herbruikbare producten. Circulair Instrumentbeheer doorvoeren in alle ziekenhuizen en praktijken. Door instrumenten te repareren, reviseren en (preventief) onderhoud toe te passen worden versleten medische instrumenten niet meer weggegooid maar hergebruikt. In het verlegde van de nieuwe NEN spec-3 die we eerder hebben geschreven rond hergebruik van medische disposables de regelgeving verder geschikt maken voor veilig hergebruik van medische instrumenten en componenten.

Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Robotica
Virtual reality
Wearable
Zelfzorg
Overige
Regio Zuid-Holland