Maya VR

Opschaling

Maya VR innoveert de ouderenzorg met een VR-platform, MayaHome. Naast entertainment biedt het therapeutische en educatieve ervaringen, geïntegreerd in dagelijkse zorgtaken zoals wondverzorging. Dit verlicht de werkdruk voor zorgpersoneel in een vergrijzende markt, gericht op de kwaliteit van leven van ouderen.

Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Virtual reality
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Om onze innovatie te versnellen en de ouderenzorg te verbeteren, zoeken we samenwerking met overheden, liefdadigheidsorganisaties en investeerders om bijvoorbeeld subsidie-initiatieven te stimuleren. Bedrijven en investeerders kunnen financiële en/of inhoudelijke ondersteuning bieden. Maya VR maakt de zorg toekomstbestendig en speelt in op de uitdagingen van een dubbele vergrijzing. Dit benadrukt de noodzaak om te innoveren. Samen kunnen we de implementatie van Maya VR versnellen en de zorg efficiënter maken, waardoor de werklast voor zorgwerknemer wordt verlicht en de zorgkwaliteit op verschillende gebieden voor zorgbehoevende wordt verbeterd. Samen met onze partners en investeerders streven we ernaar een duurzame impact te creëren en de ouderenzorg naar nieuwe hoogten te tillen.