KlikStart: Start Samen

Pilot

‘Start Samen’ is een interactief leertraject bestaande uit zeven bijeenkomsten
en onze ondersteunende applicatie ‘Klikkie’. ‘Start Samen’ heeft als doel om senioren op een sociale, persoonlijke en duurzame manier digitale basisvaardigheden aan te leren.

Hulpmiddel
Zelfzorg
Regio Utrecht
Stefan Werrelmann