Kindermedicatie app

Opschaling

Met de komst van een kindermedicatie app kan door ambulancehulpverleners digitaal de medicatiedosis worden bepaald. Het gaat makkelijker, efficiënter en betrouwbaar. Het digitaliseren van de medicatieberekeningen zorgt ervoor dat de ambulancemedewerkers volledige aandacht op de patiënt kunnen richten.

Hulpmiddel
Regio Groningen