KIJKgesprek

Implementatie

KIJKgesprek is een app met als doel een voorlichtingsgesprek visueel te ondersteunen en daarmee begrijpelijker te maken. Aan de hand van (geanimeerde) iconen wordt de patiënt voorgelicht over een aandoening of geneesmiddel. De eerste toepassing zal plaats vinden in de apotheek, bij het zogenaamde eerste terhandstellingsgesprek. In KIJKgesprek is voor 95% van de uitgiftes in de apotheek een gespreksflow beschikbaar die specifiek is gemaakt voor het betreffende geneesmiddel. De patiënt kan na afloop van het gesprek in de applicatie aangeven wat hij van het gesprek heeft gevonden. Hiermee wordt vastgelegd dat het gesprek heeft plaatsgevonden, wat relevant kan zijn voor declaratie bij de zorgverzekeraar. KIJKgesprek is tevens een distributietool voor animatievideo’s met aanvullende informatie, in het geval van de apotheek, de KIJKsluiter van het betreffende geneesmiddel.

Regio Zuid-Holland