ketenzorg chronische pijn

Opschaling

De innovatie focust op patiënten met chronische rug-m en nekpijn en biedt een oplossing voor de huidige beperkingen in conservatieve behandeling: (1) geen standaardisatie van behandeling, (2) aanzienlijk verschil training en opleiding van fysiotherapeuten en (3) geen structurele feedback of leren van de behandeling – deze beperkingen hebben een nadelig effect op de outcome.
Een interdisciplinair team biedt een conservatieve therapie inclusief met apparatuur ondersteunde oefeningen en biopsychosociale educatie. De medische conditie en pijnscores worden gemeten bij het begin van de behandeling, tijdens en aan het eind van de behandeling. Resultaten laten zien dat patiënten langdurig minder pijn hebben, beter belastbaar zijn en actiever zijn. De kosten van deze vorm van therapie zijn aanzienlijk lager dan soortgelijke behandelingen bij andere revalidatiecentra of ziekenhuizen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland