JUVOO - Buddy for healthcare

Opschaling

Het aanbod van JUVOO bestaat uit twee delen: (1) enerzijds een platform waar de gezondheidsprocessen worden gedigitaliseerd en verbonden met IoT (Internet of Things) -gegevensverzameling, kunstmatige intelligentie die protocollen voor de gezondheidskwaliteit voorstelt, geïntegreerd met patiëntendossiers en real-time dashboards; en aan de andere kant een platform waar medewerkers op alle niveaus kunnen communiceren en betrokken zijn. Beide delen hebben betrekking op smart data analytics feed die een real-time monitor zal creëren.
Deze applicatie helpt organisaties om op een integrale manier te communiceren en te leren (organisatie, professionals, klanten en hun familie). JUVOO helpt de stakeholders om de doelstellingen, processen en de verwachte prestaties met elkaar te verbinden. Deze aanpak zorgt ervoor dat de patiënt de best beschikbare zorg krijgt tegen het beste kwaliteit dat mogelijk is.

Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Wearable
Regio Noord-Holland