Inwonerportaal sociaal domein

Opschaling

Om de digitale informatiepositie van inwoners te versterken en hen in staat te stellen zelf te kunnen sturen op zorg, welzijn en participatie heeft de regio Gooi en Vechtstreek een inwonerportaal ontwikkeld. Via dit portaal kunnen inwoners onder andere de aan hun toegekende ondersteuning inzien en aan de ontvangen ondersteuning een waardering geven. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen over de ontvangen ondersteuning. De door de inwoners gegeven waarderingen worden gebundeld op de ‘KiesZO website’. De informatie op KiesZO kan andere inwoners helpen bij het maken van een gefundeerde keuze voor een aanbieder.

In een volgende fase wordt het aanbod aan diensten op het inwonerportaal verder uitgebreid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzien van declaraties, het maken van een afspraak met een consulent of het opstellen van een plan van aanpak. Omdat de regio Gooi en Vechtstreek is aangesloten op het PAZIO platform, dat verschillende online diensten en portalen samenvoegt, is het in de toekomst mogelijk dat inwoners (via een ‘single-sign-on’) tevens gebruik kunnen maken van het online aanbod van aanbieders van zorg en welzijn in de regio.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Holland