IK MAAK DE KLIK

Ontwikkeling

Huishouden vzw heeft de schouders in Vlaanderen gezet onder een ‘online’ project, namelijk het opzetten van een online platform voor -kinderen van ouders met een psychische problemen of een verslaving. Dit met als doel om meer 'KOPP-kinderen' vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten, partners in de hulp en hulpmiddelen op maat.

Dit uitgangspunt biedt zo een antwoord op de probleemstelling en realiseert kansen voor de doelgroep. Het internetmedium is hiervoor uitermate geschikt. Het biedt een aantal voordelen omwille van de laagdrempeligheid (zie afbeelding: eerst ‘trap’ van piramide): het online aanbod maakt ondersteuning mogelijk van jongeren die geen gebruikmaken van de bestaande hulpverlening doordat het de drempel tot hulp zoeken verlaagt. Deze preventieve insteek moet ervoor zorgen dat de impact van de psychiatrische problemen van de ouder op de kindontwikkeling zo beperkt mogelijk wordt gehouden en/of hersteld wordt waar dit kan. Een laagdrempelige aanpak is zeer geschikt om zo een grotere geleide instroom te kennen van deze kinderen uit de verborgen doelgroep.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Vlaanderen