GoOV

Opschaling

GoOV is een app op een smartphone, die na een training en een aantal begeleide reizen, het reizen met OV ondersteunt waardoor het zelfstandig reizen van mensen met een beperking, laaggeletterden en ouderen die afhankelijk zijn van 'aangepast vervoer', mogelijk wordt. GoOV ondersteunt een reiziger stap voor stap van deur tot deur als reisBEGELEIDER (dus geen routePLANNER) met gedetailleerde looproutenavigatie en actuele dynamische OV-reisinformatie. De reiziger wordt ondersteund door een telefonische hulplijn die de reiziger continu 'in beeld' heeft en indien een reis niet slaagt actie onderneemt om de reis toch te voltooien, al dan niet door inzet van een taxi.

Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht