GOAL 3 Patienten Monitoring

Ontwikkeling

GOAL 3 ontwikkelt een monitoring systeem wat artsen en verpleegkundigen in staat stelt om, in een omgeving met beperkte middelen, kritieke aandoeningen eerder te herkennen en behandelen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Noord-Brabant
Jelle Schuitemaker