GGD AppStore

Opschaling

Deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk onderzoeken en toetsing van gezondheids-apps (en/of websites, wearables) op het terrein van positieve gezondheid en deze onderzoeken publieksvriendelijk digitaal ontsluiten voor burgers (en verwijzers). Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden gepubliceerd en geplaatst in de GGD Appstore. Deze te plaatsen apps worden voorzien van een herkenbaar vignet (keurmerk) “GGD Appstore”. Jaarlijks zal het aantal apps wat is opgenomen in de store verder toenemen (125 jaarlijks). De rapporten van de gepubliceerde apps zijn transparant.
We werken vanuit het principe we raden aan niet we raden af.

In ieder geval checken en onderzoeken we de apps op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing.
We maken gebruik van de inzet van de professionals (onderzoekers en gezondheidsbevorderaars) van alle deelnemende GGD'en en bundelen en delen zo vanuit de GGD AppStore.
Een 'store' is niet het belangrijkste doel voor ons. Het is niet meer en minder dan een database, in de vorm van een website, waar we de onderzochte apps plaatsen. Op de website vind je per app een kort en bondige review. Het gehele rapport per gecheckte app zal in een volgende versie van de website direct te downloaden zijn.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Holland
Petra van Tiggelen