Gezondheidsmeter PGO

Opschaling

Gezondheidsmeter is het dossier van burgers én zorgverleners.

Gezondheidsmeter biedt zorgverleners een compleet platform voor Digitale Zorg met ondersteuning voor intelligente diagnostiek, online begeleiding en thuismonitoring met alerts, allemaal via het dossier van de burger.

De burger is eigenaar van het dossier: het is een gecertificeerd MedMij PGO waarmee burgers medische gegevens digitaal kunnen ophalen bij zorgverleners en –instellingen en in eigen beheer kunnen bekijken of delen.

Er zijn voor meer dan 80 ziektebeelden gevalideerde zorgpaden met zelfmanagement modules en medische behandelprogramma’s waarbij zorgverleners en patiënten samen actief betrokken zijn.

Via het platform kunnen patiënten vragen stellen aan artsen of een afspraak maken, eigen meetgegevens uploaden via slimme apparaten, beeldbellen met een arts of een medisch specialist laten meekijken naar gegevens. De data komen in handige visuele dashboards waarop jij en de zorgverlener makkelijk kunnen sturen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Wearable
Regio Noord-Brabant