Fleur Helpt

Ontwikkeling

Stichting Fleur Helpt verbindt kwetsbare burgers en vrijwillige buurtbewoners met elkaar door middel van een moderne, gebruiksvriendelijk app. Fleur Helpt focust in eerste instantie op kwetsbare ouderen om een duidelijk definieerbare doelgroep te hebben. Daarbij vertegenwoordigen vergrijzing en ouderenzorg een acuut en maatschappelijk probleem.

Met behulp van Fleur Helpt krijgt een oudere een aantal vaste, geselecteerde contacten uit zijn of haar directe omgeving, aan wie hij of zij met één druk op de knop een klusje kan vragen: een boodschap, een tuinklusje, een wandelingetje maken, koffie drinken, de hond uitlaten, enzovoort. Deze hulpvraag is direct zichtbaar op de smartphone van elk contact in de groep. Zodra één van de vrijwilligers op het verzoek is ingegaan, kunnen anderen er niet meer op reageren.

Stichting Fleur Helpt doet meer dan het bouwen, doorontwikkelen en onderhouden van de app. Minstens zo belangrijk is het werven van buurtgenoten, het aangaan en onderhouden van contacten met lokale stakeholders (welzijns- en vrijwilligersorganisaties, thuiszorgorganisaties en gemeenten), die buurtgenoten aan ouderen koppelen, en tenslotte het hebben van community-managers voor de diverse wijken en gemeenten.

Op lange termijn wil Fleur Helpt zich ook richten op andere kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met (ernstige) lichamelijke beperkingen, licht verstandelijke gehandicapten en chronisch zieken. Voordat het zover is gaat de stichting, samen met een aantal gelieerde partners, een pilot draaien waarin de app ontwikkeld en getest wordt en het duurzame verdienmodel helder gemaakt en verder uitgewerkt wordt.

Zelfzorg
Regio Utrecht