eHealth quick-scan

Ontwikkeling

Deze eHealth quickscan is bedoeld om innovatie m.b.t. eHealth te versnellen en om de slagingskans te vergroten. Deze quick-scan bestaat uit een of meer interviews en een advies.

Domotica
Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Wearable
Regio Utrecht