Easly, KnowYour BodyFacts

Opschaling

Wij geven mensen antwoord op de vraag 'Hoe gezond ben ik' ?. Hou grip op je gezondheid, altijd & overal.
Doormiddel van een simpele vingerprik.
Het belangrijkste van onze innovatie is de toegankelijkheid & begrijpelijkheid van de informatie. Dus niet alleen een getalletje, maar uitleg & visualisatie.

Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Utrecht
Help ons versnellen

Wij zijn op zoek naar ambassadeurs die onze middelen in kunnen zetten in hun vakgebied.
Hieruit ontstaan grote hoeveelheden geanonimiseerde analyses met oogpunt naar een gezondere toekomst. Wij streven ernaar het zorgstelsel te ontlasten en tevens de mens preventief te assisteren waar nodig. Dit uiteraard ook via zorgverzekeraars.