Doktr.nl

Opschaling

Doktr.nl is de online oplossing waarmee je als patiënt en als behandelaar met elkaar een veilig, overzichtelijk en laagdrempelig online gesprek kunt voeren. Na het inloggen op het digitale spreekuur is het voor een patiënt mogelijk om openstaande vragen te zien of bijvoorbeeld een bericht te sturen aan een van zijn behandelaars. De behandelaar kan vervolgens reageren wanneer het hem uitkomt.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Gelderland