DIGIwand

Opschaling

DIGIwand is een interactieve huiskamerwand voor cliënten in de doelgroep Moeilijk Verstaanbaar Gedrag met een verstandelijke beperking. De wand is interactief te bedienen door de cliënt zelf, zorgt voor regie en verbetert communicatie en verbinding met de omgeving. DIGIwand heeft 8 standaard apps, voor dagstuctuur en ontspanning en veel extra maatwerk mogelijkheden.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

DIGIwand verdient, net als cliënten in de doelgroep Moeilijk Verstaanbaar Gedrag met een verstandelijke beperking een podium. De problematiek is groot in deze groep, met DIGIwand kunnen wij het leven op gesloten woongroepen kleur geven. Dat leidt bij zowel Cliënten, hun familieleden en de medewerkers tot meer voldoening. Vooral op gebied van games, die geschikt zijn voor een laag ontwikkelingsniveau wil ik DIGIwand laten groeien. Vanwege het autismeprofiel en de agressie in deze groep is het van belang dat de games geschikt zijn. Ook is er geen specifiek digitaal onderwijs materiaal voor deze groep, DIGIwand zou dit perfect kunnen ondersteunen. Samenwerking binnen een studie met bijv. logopedisten zou ook een fantastische stap zijn.

José van den Berg