Depressie Connect

Pilot

Depressie Connect geeft mensen met depressies een online ontmoetingsplek.

“Er is écht aandacht voor elkaar, er wordt perspectief geboden en verbondenheid staat voorop.”

Mensen met depressieve klachten vinden elkaar op Depressie Connect. Dit is een online community waar mensen met depressie laagdrempelig, anoniem, veilig en afgeschermd lotgenoten kunnen ontmoeten. Ook is er een community voor naasten van mensen met depressie. Het initiatief van de Depressie Vereniging staat symbool voor verbinding met anderen en het zo goed mogelijk omgaan met depressie. De focus ligt op eigen regie en kracht in plaats van klachten. De kracht van deze communities het forum? Vrijwilligers die hun eigen ervaring inzetten om deelnemers te helpen. Ook het vrijblijvende karakter blijkt een belangrijke meerwaarde te zijn voor de deelnemers. Zij kunnen zelf kiezen wanneer, op welke manier en hoe vaak zij inloggen. Hoewel het vaak gaat over zware onderwerpen, verloopt het initiatief heel positief. Deelnemers en vrijwilligers van Depressie Connect halen voldoening en een gevoel van verbondenheid uit dit online contact.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Gelderland