de Beweegliedjes

Opschaling

'De Beweegliedjes' zijn korte eenvoudige nieuw ontwikkelde liedjes. De liedjes zijn online beschikbaar op www.debeweegliedjes.nl en op een gebruiksvriendelijke manier te vinden voor groepsleiding of leerkrachten welke werkzaam zijn in de verstandelijk gehandicaptenzorg en/of kinderen met een ontwikkelings- en/of taalachterstand.
De liedjes zijn ingedeeld per thema (lente, zomer, herfst, winter, feest en ik) en prikkelen altijd een zintuig o.a. voelen, ruiken, bewegen. B.v. bij het thema herfst;
'met mijn laarzen stamp ik in de plas, met mijn laarzen stamp ik in de plas, stamp, stamp, stamp..., stamp... oeps nat!' de opdracht is laarzen aan en op het ritme van het liedje stampen maar! En heel veel herhalen. Iedere ouder, groepsleider of leerkracht die werkt met jonge kinderen of met mensen met een Ernstig Meervoudige Beperking, ontwikkeling- en/of taalachterstand kan de liedjes downloaden en meedoen. De liedjes zijn ingezongen en worden via een clip getoond en zo kan iedereen meezingen en meedoen! De liedjes zetten je in beweging en geven een ervaring, daarbij ondertussen het liedje horen is dé manier om alert te worden en nieuwe ervaringen op te doen en waardoor ontwikkelingsgericht gewerkt gaat worden!

Digitalisering
Overige
Regio Friesland