Data Angel

Ontwikkeling

Wij willen een platform bieden waarop je als individu persoonlijke data kan uitwisselen rond je lifestyle. Data welke afkomstig is van commercieel beschikbare sensoren. En op dat platform willen we apps & visualisaties aanbieden voor het stimuleren van een gezondere levensstijl.

Domotica
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Utrecht