Buddy4Care

Opschaling

Patiënten die een diagnose met veel impact ontvangen kunnen overspoeld worden door emoties. In contact zijn met iemand die iets vergelijkbaars meemaakt kan helpen met de verwerking, inzicht bieden in wat te verwachten van de behandeling en hoe hiermee om te gaan. Buddy4Care maakt het eenvoudig om patiënten en hun naasten te verbinden met een buddy.

Digitalisering
Regio Utrecht
Help ons versnellen

Fijnmazige matchmaking is cruciaal voor het succes van het contact tussen buddy's. Om beeld te krijgen welke kenmerken van belang zijn is onderzoek nodig. Daarbij worden er een communities ontwikkeld om ook in groepsverband veilig en fijnmazig met elkaar in contact te komen. Deze ontwikkeling wordt met het winnen van deze prijs mogelijk gemaakt.

Meerdere ziekenhuizen maken al gebruik van Buddy4Care om op een veilige manier buddyzorg te faciliteren. Samen met Stichting Buddyhuis werven we ambassadeurs voor het gedachtengoed van Buddyzorg. Een podium vanuit zorginnovatie.nl kan hier toe bijdragen.