Brainfingers

Opschaling

Brainfingers dient te worden aangeleerd. Een coach zal gedurende enige tijd met de cliënt en therapeut het systeem oefenen.

Hulpmiddel
Regio Noord-Brabant