BijnierAPP

Ontwikkeling

De app geeft instructieve informatie voor mensen hoe te handelen wanneer een patient in een crisis dreigt te geraken of in erger geval niet meer aanspreekbaar is. Daarom biedt de app:
1) een animatie over het gebruik van de noodinjectie
2) het protocol Bijnierschorsinsufficiëntie voor ambulancemedewerkers
3) stressinstructies voor patiënten en naasten
4) informatie voor medische hulpverleners hoe te handelen

De app biedt de mogelijkheid essentiële persoonlijke gegevens vast te leggen, zoals NAW-gegevens, de diagnose en het feit dat deze persoon corticosteroiden-afhankelijk is. Daarnaast kunnen gegevens van de drie contactpersonen worden opgenomen. Eveneens is de naam van de hoofdbehandelaar zichtbaar.

Regio Gelderland