Behandeling Begrepen

Opschaling

Met Behandeling Begrepen ontwikkelen wij (samen met artsen én patiënten), duidelijke medische (3D) animatie-video's om patiënten uitleg te geven over hun aandoening, hun aanstaande behandeling en medische instructies of procedures.
Uit recent wetenschappelijk onderzoek van de UvA blijkt dat animatie met gesproken tekst het beste middel is om (complexe) medische informatie over te brengen aan o.a. 2,5 mln laaggeletterden, chronisch zieken, ouderen en kinderen.
Naast het beter informeren van patiëntenondersteunt het ook de zorgprofessional in zijn expertrol.

De animaties zijn platform-onafhankelijk en worden gebruikt op websites, in keuzehulpen, behandelpaden apps, EPD's, zorg-op-afstand tools e.d. (bijv. Behandelpad, Mount, Patient+, Medimapp, Zwapp).
Onze animaties worden o.a. gebruikt door UMC Utrecht, Radboud UMC, Erasmus MC, Hartstichting, BVN, Kanker.nl, Diabetes Vereniging NL en diverse topklinische ziekenhuizen.
Dankzij onze specifieke kennis en ervaring kunnen we zeer kostenefficiënt produceren met een hoge (3D) kwaliteit.

Informatie kan gaan over:
-hun aanstaande behandeling: wat gaat er precies gebeuren?;
- informatie over de verschillende opties of keuzes die een patiënt m.b.t. zijn behandeling heeft;
-instructie-video's over bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen (spuiten, inhalers etc.);
-informatie om processen of procedures makkelijk en begrijpbaar uit te leggen;
-preventie: informatie om gedrag te veranderen en zo zorg te voorkómen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Regio Noord-Holland