Audiri Health

Opschaling

Audiri is een app die het pijnverloop registreert van chronische pijnpatiënten ter ondersteuning van klinische besluitvorming. Vanwege tijdsdruk in de zorg is er vaak niet voldoende tijd voor een uitgebreide anamnese. Systematische registratie van het pijnverloop helpt patiënten hun pijn effectief te communiceren met hun zorgverleners.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Overige
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Wij zoeken samenwerking met zorgverleners (eerste en tweede lijn) en patiëntenorganisaties om pilots mee op te zetten om de effectiviteit te toetsen van systematisch geregistreerde pijnervaringen ter ondersteuning van medische besluitvorming.