ARTHE

Opschaling

Een beroerte (CVA) is de grootste oorzaak van ernstige motorische beperkingen in de Westerse landen. Als gevolg van een CVA ervaren veel cliënten restverschijnselen en problemen in de bovenste ledematen.

Door het revalidatieproces met een specifieke orthese te ondersteunen verhoogt ARTHE de levenskwaliteit van patiënten die na een beroerte kampen met motorische beperkingen zoals een gedaalde spierkracht en spasticiteit. Bovendien speelt het project daarbij in op een snel groeiende behoefte in de zorgsector.

Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Robotica
Wearable
Regio Vlaanderen