Ardice

Ontwikkeling

Ardice is een softwaretoepassing om zinvolle invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht om dagbesteding toekomstbestendig te maken. Door zorg, cultuur en technologie met elkaar te combineren kunnen we uitdagingen binnen de huidige dagbesteding op een nieuwe manier benaderen. Zo bewegen we langzaam van aanbodgerichte zorg naar zorg op maat.

AI
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Virtual reality
Zelfzorg
Overige
Regio Friesland
Help ons versnellen

Wij zoeken actief de verbinding met dagbesteders en domeinoverstijgende instanties om de actuele uitdagingen binnen de ouderenzorg aan te gaan.

Graag zouden wij samen met een aanbieder van dagbesteding in co-creatie de doorontwikkeling in gang zetten.

Daarnaast zoeken we partijen die in dit project geloven en bereid zijn te investeren in de doorontwikkeling van ons online dagbestedingsplatform. Samen maken we een positieve impact op de levens van senioren en het Nederlandse zorgstelsel.