Welke GGZ-instellingen, verslavingsklinieken en POH's-GGZ willen middels een GRATIS pilot ervaring opdoen met een nieuwe van 'blended education'?

E-comvideo heeft een nieuwe vorm van 'blended education' ontwikkeld, waarbij 'face-to-face' voorlichting kan worden gecombineerd met een nieuwe vorm van digitale voorlichting. Bij deze digitale voorlichting wordt gebruik gemaakt van de nieuwe techniek 'webvideo', waarvoor patent is aangevraagd. Middels pilots wordt nu proefondervindelijk vastgesteld hoe cliƫnten en behandelaren deze nieuwe vorm van 'blended education' beleven en waarderen. Zo is er met de module 'Dubbele Diagnose' een pilot gestart bij GGZ-Noord Holland Noord en zijn de eerste signalen positief.

Onderstaand de demo-versie van de module 'Dubbele Diagnose': http://www.e-comvideo.com/ggz-imip/?behandelaar=Demo

Omdat de module 'Dubbele Diagnose' ook heel eenvoudig door andere behandelaren bij andere organisaties kan worden gebruikt zijn we op zoek naar andere GGZ-instellingen, verslavingsklinieken en POH's-GGZ, die GRATIS proefondervindelijk ervaring willen opdoen met deze nieuwe vorm van 'blended education'.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met
jp.fonteijn@e-comvideo.com

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul

Antwoorden

Rogier Koning - 06 december 2016 om 12:11

Veel reacties hier over al he.