Keuze van een verdienmodel voor een E-health product: bezint eer gij begint

Bij het ontwikkelen van E-health producten, wordt vaak niet voldoende nagedacht over hoe een investering in dergelijke producten terugverdiend kan worden (het zogenaamde “verdienmodel”).

Er zijn grosso modo twee opties om de investering in een E-health product terug te verdienen, namelijk door directe inkomsten via de patiënt of consument, of via een bekostiging in het kader van een ziektekostenverzekering.

De E-health markt, die direct op consumenten is gericht, is momenteel redelijk overzichtelijk. Er zijn veel apps, wearables, smart devices, lifestyle gadgets, waar particulieren graag voor betalen. Hierbij is de consument als zorgvrager de klant, die direct bij de aanbieder inkoopt.

Wat moeilijker, maar ook uitdagender, ligt het bij E-health, die vanuit de ziektekostenverzekering betaald wordt (kan worden). Het grote voordeel van deze vorm van bekostiging is, dat patiënten hiervoor niet zelf hoeven te betalen en daardoor is het over het algemeen makkelijker dergelijke producten te gebruiken.

Om voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking te komen is de formule dat een E-health product “de samenstelling en de effectiviteit van zorg niet wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg”. Als daarvan sprake is, kan een E-health product net zoals de oorspronkelijke zorg, bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd worden.

Als een E-health product naast het oorspronkelijke product echter iets extra’s biedt, dan dient de toegevoegde waarde daarvan eerst te worden vastgesteld (via een duiding van de zogenaamde “Stand van de Wetenschap en de Praktijk”), alvorens een vergoeding vastgesteld kan worden. Voordeel van deze procedure is dat als dat extra’s is vastgesteld, de vergoeding ook hoger kan zijn dan de oorspronkelijke zorg.

De afweging die ontwikkelaars van E-health moeten maken is ofwel de consumentenmarkt ofwel de markt van terugbetaling via het zorgstelsel. Beide opties gaan veelal niet samen.

Het is duidelijk dat innovatie veel geld kost en dat vormt nogal eens een belemmering bij het invoeren van E-health. Echter als er van het begin af aan een duidelijk pad wordt gekozen welk verdienmodel wordt nagestreefd, helpt dit bij de ontwikkeling van het E-health product.

Welk verdienmodel streeft u bij de ontwikkeling van uw E-health product na?

Meer informatie bij Dr Frans van Andel, email: frans@heapbv.nl. tel 06 225 19756